Landschapsbeheer    
     
 
Landschapsbeheer
 
     
  Het gehele jaar voert NGA werkzaamheden uit bij landgoederen en natuurgebieden. In de winterperiode met aanleg van nieuwe landschapselementen zoals poelen, houtwallen en de overige periodes met het onderhoud aan landschapselementen. Onder landschapbeheer vallen de volgende werkzaamheden:

• Onderhoud aan houtwallen, singels, heggen en kleine bosjes
• Verplanten bomen
• Onderhoud bomen/bos
• Aanleggen van houtwallen
• Aanleggen poelen
• Aanleg natuurontwikkeling
 
     
     
 
Foto's